МИТРА-ПР

ЗА АГЕНЦИЯТА

Фирма „МИТРА-ПР“ е основана през 2000 г. като развива дейност в сферата на:
- Рекламни кампании на корпоративни клиенти, браншови организации и неправителствени организации
- Имиджови кампании и събития, публични комуникации и връзки с обществеността
- Маркетинг и реклама. Стратегии по изграждане и налагане на корпоративна идентичност чрез използване на интегрирани маркетингови комуникации и ПР

- Стратегии за осъществяване на политически кампании за местни, национални и европейски избори
- Разработване и изпълнение на проекти по европейските предприсъединителни програми и структурни фондове.

Следващ

Връзки с обществеността

Корпоративен ПР
Медийни комуникации, медиа мониторинг и анализи, корпоративни стратегии, програми за публично позициониране, кризисен мениджмънт, измерване и анализ на ефективността на ПР-кампании

Политически ПР
Имиджмейкърство, планиране и провеждане на изборни кампании

Следващ

Интегрирани рекламни комуникации

Интегрирани рекламни кампании, изработване на рекламни концепции, криейтив, медиапланиране и откупуване, мониторинг.

10 години опит в разработване и изпълнение на проекти по европейските предприсъединителни програми и структурни фондове.

Следващ

ПРОЕКТИ

Изпълнение на проекти по европейски предприсъединителни програми и структурни фондове.

Реализиране на собствени проекти – интернет и печатни медии.

Следващ