ОПИТ

Опитът на „МИТРА-ПР“ в сферата на публични комуникации, организиране и управление на събития, рекламни кампании

Следващ

ДЕЙНОСТИ

• Wеb маркетинг и софтуер
• Wеb дизайн
• Модериране и поддръжка в Интернет
• Криейтив
• Издателска дейност

Следващ

ПРОЕКТИ

„МИТРА-ПР“ има и повече от десетгодишен опит в разработката, реализирането и управлението на проекти по европейските предприсъединителни програми и структурни фондове, най-вече в областта на туризма.

Следващ