ОПИТ

Опитът на „МИТРА-ПР“ в сферата на публични комуникации, организиране и управление на събития, рекламни кампании

Опитът на „МИТРА-ПР“ в сферата на публични комуникации,  организиране и управление на събития, рекламни кампании на агенцията досега: 

•Банков сектор: Юнионбанк, Инвестбанк, ЦКБ банк; Уестърн юнион;

•Строителство и надзор: „Джейлан“ , проект „Пътища за достъп до туристически обекти“ по програма ФАР, „Инжстрой“, Щрабаг, Афой месохорити, Рутекс  , Билдко ООД и др.;

•Промишленост: „Димят“, „Приста ойл и „Монбат“/ „Блик“ и др.;

•Туризъм: София ленд , Златни пясъци, Държавна агенция по туризъм, хотел „Аугуста“-Хисаря,  Министерство на туризма и др.;

•Teлекомуникации: TeliaSonera, Българска асоциация на софтуърните компании;

•Политически PR и маркетинг: подготовка и провеждане накампаниите за  парламентарни избори: 2001 г.в Плевенски и Русенски избирателни райони , 2005 г. в Великотърновски избирателен район,  2009 .г- национална кампания; 

местни избори. местни избори в Плевен :  1999 г, частични кметски избори в Русе 2002 г., кметски избъри избори в Бурга2007 г.,  2011 г., местни избори Казанлък , като всички кандидати, за които агенцията е създала стратегия и  организирала кампании, са избрани.Сред успехите на експертите от агенцията  също е обществената и комуникационна кампания на първия успешен местен референдум в страната през 2011г. в община Горна Малина.

•„Митра-ПР“ има опит  в организиране и управление на публични събития и прояви в страната и чужбина за редица клиенти: Приста ойл, Монбат, Инвестбанк, Юнионбанк, Хоум фор ю, Телиа сонера /Швеция/, Асоциация за безмитна търговия и др. За част от своите клиенти фирмата е изпълнявала дейности в областта на публичните комуникации и рекламата на територията на други страни като Турция, Румъния, Украйна.